ValoVedet – Meridiaanitipat ja Kuusi (Picea abies)

Meridiaanitipat + Kuusi (Picea abies)Uutteena kuusi rauhoittaa ja herättelee perusturvallisuuden tunteita. Kiireettömyys ja sisäinen rauha ovat kuusen lahja pakkotahtisuuden illuusioon eksyneelle nykyihmiselle. Kuusi luo suojaa antaen samalla sisäiselle hiljaisuudelle tilaa ilmetä ja kohdata esteet, sekä näin avata tietoisemmin sisäisyydestä kumpuavaa informaatiota.

Meridiaanitipassa kuusi toimii esanssin kantavana perusrakenteena, johon planeettamme liike-energia yhdistyy vuodenaikasyklien kautta. Näin tasaus- ja seisauspäivien uutekoosteiden molekyylit voivat parhaiten tukea kytkeytymistä planetaarisen perustoimintasyklin ulkopuolelta tulevaan kosmiseen tietoisuuteen, joka mahdollistaa myös aika/tila käsitteen mielellisen uudelleen prosessoinnin.

Meridiaaniuutetta kutsutaan valokehostimulantiksi. Vaikutus valokehoon syntyy juuri tästä esanssiin sisältyvästä avartuneesta valotietoisuudesta, korkeampien värähtelytaajuuksien virkistävästä herätteestä. Laajentuvan tietoisuuden perspektiivi ja sen toistuva tietoinen valitseminen on keskeinen avain kaikkeen ykseyden kokemiseen käytännöntasolla.

Kuten kukkaterapiauutteiden toimintamalleissa yleensä, lähtee eheytyminen liikkeelle tunnekehon tarkkailemisesta ja siitä esiin nousevien häiriötilojen tasapainottamisesta. Emootioihin ja niihin yhdistyvien fyysisten energiatukosten huomioimisen myötä meridiaaniuute aktivoi samanaikaisesti kehostomme kaikkein hienovireisimpiä osia, koko merkabaamme.

Huomioi; meridiaaniuute ei tee mitään puolestasi mutta se voi yhtenä apuvälineenä auttaa oivaltamaan osaasi ja paikkaasi tässä muutoksen ajassa. Hyväksyessämme elämän kiertokulun loputtomuuden ja ajattoman itsemme todellisen olemuksen, kasvaa myös läsnäoleminen nyt hetkessä yhä tärkeämmäksi olemisen tavaksi. Olemme ja toimimme itsemme sisällä ja sisältä, emme ulkopuolelta. Näin voimme yhä syvällisemmin rakentaa ja luoda olemustamme todeksi sielullisesta lähtökohdasta.

» Tilaa

When you want blog, you can take it wordpress business magazine templates, online free in internet. Download free files for: torrent, good service, take it. How buy house?! Look here: online mortgage calculator. Buy house for best price. When you want blog, you can take it wordpress theme sytle sheet plugin. Start good web design for your blog.